Titlul proiectului: Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Acronim: DIDAC

Domeniul vizat: Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice

Perioada de implementare: 6 mai – 18 decembrie 2020

Director proiect: Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia Danu

Scopul proiectului: Asigurarea cadrului managerial pentru creșterea nivelului calității procesului educațional din universitate în vederea realizării misiunii acesteia și în conformitate cu Planul strategic instituțional 2016-2020 și planurile operaționale anuale.